Sastanak stručnih timova

Image
U sredu 4.11.2020.godine, održan je redovan sastanak stručnih timova na kome su prisustvovali:

- Predsednik udruženja: Marija Milanović
- Sekretar: Dragana Jovanović
- Dr neuropsihijatar: Mirjana Tomović
- Advokat: Aleksandar Milićević
- Dr profesor: Hatiđe Beriša

Psiholog i predstavnik kreativnog tima su iz opravdanih razloga izostali.

Razmatrani su dosadašnji postignuti rezultati, koje je pratilo dogovaranje i razmatranje mišljenja u vezi radikalnijih, originalnijih, raznovrsnijih načina i metoda, koje bi pružile bržu i adekvatniju pomoć našim korisnicima.
Centar za žrtve nasilja "DAR"
telefon: +381 066 313 155
mail: c.zazrtvenasilja@gmail.com
Komercijalna Banks AD Beograd
Dinarski račun
205- 0000000353320-47
Devizni račun
Broj 0070800053453
IBAN  RS35205007080005345307

Društvene mreže

sr SR en EN de DE