O nama

div-1_black.png
Image
Image
Osnivači udruženja:

Marija Milanović
Dragana Jovanović
Ljiljana Ignjatović

Predsednica, gospođa Marija Milanović, se već duže vpeme bavi dobrotvornim i humanitarnim radom, a na raspolaganju su Vam stručni timovi:
dr psihijatar,
dr pedagog,
dr psihologa,
dr specijalista pedijatrije, advokat,
pravnik,
medija,
kreativni
kulturni..
Sedište Udruženja
Radisava Ignjatovića 1d, Kaluđerica,

Kancelarija:
Ustanička 189, Konjarnik

Udruženje se prevashodno bavi borbom protiv nasilja i za cilj imamo edukovanje članova da što lakše prepoznaju nasilje svakog tipa.
Sprovođenjem tribina, medijske prisutnosti, održavanjem kreativnih radionica i mnogih sličnih aktivnosti, radićemo na buđenju svesti i ohrabrivanju.

Napomena: 
Šta je nasilje?

Nasilje je svaki čin protiv Vaše volje, koji Vas ugrožava psihički, fizički i seksualno - čin nasilja, bez obzira da li je nasilnik sin, muž, otac, mladić, žena, nepoznati.. 
Nasilje se može desiti svakom čoveku i ono nije posledica Vašeg ponašanja, već je posledica patrijarhalnog sistema u kome, uglavnom muškarci, zloupotrebljavaju moć. Krivica i sramota su nasilnikova.
Image

Ciljevi Centra za zrtve nasilja DAR

A naši ciljevi su

 Pomoć žrtvam nasilja u porodici, žrtvama vršnjackog nasilja, trudnicama i ugrozenim licima

 Organizacija tribinae sa temom prvencija nasilja

 Organizuje pomoc trudnicama

 organizuje humanitarne akcije za pomoć socijalno ugrožim licima

 Unapredjivanje i uključivanje u društvo nakon rehabilitacije

 vrši edukacije ljudi u pogledu internet nasilja

 Suzbijanje svih obilka nasilja i diskriminacije
Image
Centar za žrtve nasilja "DAR"
telefon: +381 066 313 155
mail: c.zazrtvenasilja@gmail.com
Komercijalna Banks AD Beograd
Dinarski račun
205- 0000000353320-47
Devizni račun
Broj 0070800053453
IBAN  RS35205007080005345307

Društvene mreže

sr SR en EN de DE